Phần Mềm Chấm Công Mitapro

Mita

1.000.000₫

Phần Mềm Chấm Công Mitapro

Phần mềm chấm công mitapro dùng để kết nối với máy chấm công và truy xuất giờ làm việc của nhân viên.

Mitapro cho chúng ta các bảng  chấm công hàng ngày, bảng chấm công theo tháng bằng excel, bảng chấm công theo giờ bằng excel và rất nhiều báo cáo chi tiết khác bằng excel rất tiện dụng và hoàn toàn tự động.

Phần mềm chấm công mitapro v1 dùng để kết nối với máy chấm công và truy xuất giờ làm việc của nhân viên được sử dụng phổ biến trên các máy chấm công của hãng Ronald Jack, Zkteco, Wise Eye...

Download Phần Mềm Mita pro tại đây.

SQL Server Win 32 dành cho win 32bit

SQL Server Win 64 dành cho win 64bit

Fix Lỗi Cho Mita pro V1

Download Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm Mita Pro tại đây

Time 5.0

Mitapro cho chúng ta các bảng chấm công hàng ngày, bảng chấm công theo tháng bằng excel, bảng chấm công theo giờ bằng excel và rất nhiều báo cáo chi tiết khác bằng excel rất tiện dụng và hoàn toàn tự động.

Mitapro hỗ trợ kết nối với máy chấm công rất hiệu quả thông qua USB, mạng lan và cả kết nối từ xa cho việc quản lý và truy xuất dữ liệu dễ dàng dù bạn ở bất cứ nơi nào có internet và máy tính.

Giao Diện đăng nhập

phần mềm mita pro

Nhập tên người dùng và mật khẩu của bạn rồi nhấn nút đăng nhập.

Khi đăng nhập thành công thì sẽ vào được giao diện chính của phần mềm.

Giao Diện Chính Của Phần Mềm Mitapro

Phần mềm có các menu chính như sau :

Menu Phần Mềm Mitapro

Hệ thống  - Máy chấm công - Nhân viên - Chấm Công - Báo biểu - Trợ Giúp

Và hệ thống lối tắt có hình ảnh thiết kế theo một cách khoa học rất dễ sử dụng giúp người dùng sử dụng phần mềm chấm công mita pro một cách dễ dàng bao gồm:

Lối Tắt Phần Mềm Mitapro

1        Nhân viên -> giúp thêm xóa sửa nhân viên một cách nhanh chóng.

2        Giờ chấm công -> giúp báo cáo giờ chấm công của nhân viên ( chỉ xem giờ và số lần chấm công của nhân viên trên máy theo ngày-tháng-năm.

3        Báo cáo -> giúp báo cáo chi tiết hơn về chấm công của nhân viên bao gồm đi trễ về sớm, thời gian làm việc, thời gian tăng ca, và các loại báo cáo khác.

4        Ca làm việc -> giúp cài đặt ca làm việc cho nhân viên để có báo cáo chi tiết nêu trên.

5        Lịch trình vào ra -> giúp tạo lịch trình cho nhân viên.

6        Lịch trình ca làm việc -> giúp tạo lịch trình làm việc cho nhân viên.

7        Gán ca cho nhân viên -> giúp gán đúng ca làm việc linh hoạt cho nhân viên.

8        Máy chấm công -> trong mục này có 3 lựa chọn: ( chỉ thực hiện khi kết nối bằng dây mạng )

-         Tải nhân viên về máy tính -> tải nhân viên từ máy chấm công về máy tính

-         Tải dữ liệu chấm công -> tải giữ liệu chấm công từ máy chấm công về máy tính

-         Tải nhân viên lên máy chấm công -> tải tên nhân viên từ máy tính lên máy chấm công mực này giúp đưa tên nhân viên từ máy tính lên máy chấm công nhanh nhất.

9        Cuối cùng là nút thoát chương trình.

Thông số kỹ thuật 

Tính Năng cơ bản của phần mềm Mitapro   

Dữ liệu:                                                         

    - SQL.

    - Hiện thông tin dữ liệu ở góc dưới phần mềm.                                             

    - Dữ liệu chấm công được lưu trên máy vi tính có thể xóa hàng loạt theo ngày, tháng, năm.                                               

    Kết nối máy chấm công:                                                        

    - Kết nối bằng dây mạng (dùng địa chỉ IP) hoặc dây RS232.                                                  

    - Kết nối dạng có mật khẩu.                                                    

    - Kết nối từ xa, dùng địa chỉ web.                                                    

    - Kết nối nhiều máy cùng một lúc.                                                    

    - Tải thông tin nhân viên, vân tay, gương mặt về máy vi tính.                                                    

    - Tải thông tin nhân viên từ máy cũ sang máy mới mà không cần đăng ký lại vân tay.                                            

    - Xóa nhân viên trên máy chấm công, xóa dữ liệu chấm công, xóa nhân viên quản lý, cài đặt một nhân viên quản lý.

    - Tự động tải dữ liệu từ máy chấm công về máy vi tính theo giờ được cài đặt trước.           

    -    Xem thông tin của máy chấm công (số nhân viên, số vân tay, tổng số lần chấm).                                             

    - Kết nối tải dữ liệu vào USB rồi, import từ Usb vào phần mềm.                                                    

    Bảo mật:                                                        

    - Phân quyền cho nhiều người dùng khác nhau.                                                    

    - Giới hạn chỉnh sửa nhân viên, sửa giờ, kết nối máy chấm công,…                                                    

    Quản lý nhân viên:                                                        

    - Theo khu vực, phòng ban, chức vụ.                                                    

    - Hiện thông tin cá nhân:                                                    

        + Mã, tên nhân viên, Ngày vào LV, ngày sinh giới tính địa chỉ.                                                

        + Quyền của nhân viên trên máy chấm công (quản lý, nhân viên,...)                                                

        + Số vân tay, số gương mặt được lưu trong máy.                                                

        + Phép năm, số phép năm còn lại, số năm làm việc.                                                

    - Lọc thông nhân viên theo mã.                                                    

    - Lọc nhân viên theo số năm làm việc.                                                   

    Hệ thống chấm công:                                                        

    - Cho phép khai báo:                                                    

        + Thời gian đi trễ, về sớm.                                                

        + Chấm thiếu vẫn tính công đầy đủ.                                                

        + 2 mức tăng ca, tăng ca ngay sau giờ làm việc hoặc tăng ca sau 1 khoảng thời gian.                                        

        + Giờ giới hạn tăng ca.                                                

        + Làm tròn theo block (vd: 15 phút thì tính theo hệ số 15 phút, làm dưới 15 phút sẽ dc tính là 0).           

        + Nhiều ca làm việc khác nhau, bao gồm các ca gãy, ca qua đêm.                                                

        + Khai báo nghỉ chế độ, nghĩ phép năm, công tác, nghỉ lễ.                                                

    - Nhiều kiểu chấm khác nhau                                                    

        + Chấm theo dạng tự động: nhân viên chỉ việc chấm mà ko cần phải bấm nút, phần mềm sẽ tự xác định vào ra.          

                Ưu điểm: tính các ca qua đêm, dễ nhận các ca khác nhau nếu nhân viên chấm đầy đủ.                               

                Nhược điểm: Nếu chấm thiếu, các giờ sẽ bị dồn lên, kéo theo nhiều ngày sau bị sai.                                            

        + Chấm theo kiểu bấm nút: trước khi chấm, phải bấm nút Check in hoặc check out rồi chấm.                                                

                Ưu điểm: Không bị phần mềm sắp xếp nhầm vô cột vào hoặc ra nếu chấm thiếu.                                       

                Nhược điểm: Tốn thao tác cho nhân viên, dễ bị quên hoặc bấm sai.                                            

        + Chấm theo giờ quy định: nếu chấm vào giờ quy định vào, sẽ được đưa vô cột vào, nếu thiếu sẽ bỏ trống cột vào.                                                

                Ưu điểm: Không bị phần mềm sắp xếp nhầm vô cột vào hoặc ra, dễ thấy ngày chấm thiếu của nhân viên.

                Nhược điểm: Không dùng khi nhân viên có thể đi nhiều ca xen kẽ nhau (ví dụ: 1 người có thể ngẫu nhiên đi ca 8h ->17h hoặc ca 11h đến 19h trong 1 ngày)                                            

        + Chấm theo số của máy chấm công: sẽ có >2 máy, máy số lẻ sẽ được quy định là đi vào, số chẵn là đi ra.                                                 

                Ưu điểm: giống như chấm theo kiểu bấm mà không phải tốn thêm theo tác của nhân viên, ít xảy ra lỗi chấm sai.                                            

                Nhược điểm: phải dùng ít nhất 2 máy chấm công, 1 cái luôn để chấm đi vào, 1 cái luôn để chấm đi ra.                                            

        + Chấm đầu vào và cuối ra: bỏ qua hết các lần chấm trong ngày, chỉ lấy đầu và cuối.                                                

                Ưu điểm: nhân viên có thể chấm lẻ tẻ nhiều lần trong ngày.                                            

                Nhược điểm: không tính được ca qua đêm.                                            

    - Tệ số tăng ca, hệ số ngày chủ nhật sẽ được tính ngay khi tính công.                                                    

    - Chỉ lấy 1 lần nếu nhân viên chấm liên tiếp nhiều lần.                                                    

    - Tính giờ trể, sớm, theo đơn vị phút.                                                    

    - Một người có thể đổi ca làm hằng ngày.                                                    

    - Vẫn tính đầy đủ nếu nhân viên có việc đi công tác trong ngày.                                                    

    - TÍnh công theo ngày, tháng, riêng lẻ từng nhân viên, phòng ban, công ty.                                                    

    - Thêm xóa sửa giờ chấm công (đối vời người có quyền quản lý), các thao tác này sẽ được ghi nhận lại, có thể xem lại.                                                    

    - Tính tổng giờ nếu nhân viên có việc ra ngoài nhiều lần trong ngày.                                                    

    Tính lương:                                                        

        Khai báo các loại phụ cấp, lương căn bản, tạm ứng, hệ số BHXH, BHYT.                                                    

        Phụ cấp có 2 loại: theo hệ số, theo số tiền.                                        

        Có thể điền số ngày công tương ứng với tháng.                                                    

        Tính hệ số ngày chủ nhật, tăng ca có 2 mức, mức 1 và mức. 2                                                    

    Xuất Báo cáo:                                                        

    - Xuất ra file txt hoặc file tùy ý với nội dung là giờ chấm công thô, không qua tính toán. 

    - Xuất ra file excel giờ chấm công thô, có thể xuất nhiều lần vào ra không giới hạn theo mẫu hàng ngang.               

    - Xuất ra Excel nhân viên vắng trong ngày, có đi làm trong ngày.                                                    

    - Xuất Excel 6 mẫu tính công:                                                    

        + Chi tiết 0: chi tiết từng người, nhiều dòng.                                                

        + Chi tiết 2: chi tiết từng người, 1 người 2 dòng hoặc 4 dòng.                                                

        + Thống kê tháng: công từng ngày của từng người.                                                

        + Tổng hợp: không hiện chi tiết, chỉ tính tổng, tính lương và các phụ cấp.                                                

        + Xuất lưới: hiện đầy đủ các thông tin, nhiều dòng.                                                

        + Thống kê 0: ký hiệu từng ngày của từng người (coi ý nghĩa của các ký hiệu ở sheet danh sách ký hiệu).                                                

    Thông tin khác:                                                        

    - Tích hợp teamview đi kèm theo.                                                    

    - Thay đổi được các ký hiệu nghỉ chế độ như nghỉ bệnh, thai sản…                                                    

    - Có thể tự xác định các ngày lễ trong năm.                                                    

    - Sử dụng Unikey bảng mã VNI-Windows để gõ tiếng việt.                                                    

    - Dễ dàng nâng cấp các phiên bản cũ lên phiên bản mới.                                                    

    - Hình nền thay đổi được.                                                    

    - Có phiên bản không dấu, dùng được trên win tiếng Hoa.                                                    

    - Tương thích với phiên bản vân tay 9.0 và 10.0.

 - Có chức năng chuyển sang chế độ chạy nền để tải dữ liệu tự động.  

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Thành lập từ năm 2006, ITTI đã có những bước đi vững chắc để trở thành thương hiệu uy tín trên thị trường tin học viễn thông cũng như cung cấp dịch vụ tận nơi cho Quý Khách. Với đội ngũ nhân lực hùng hậu, kỹ sư lành nghề chúng tôi tự tin đem lại cho Quý khách một chất lượng dịch vụ tốt nhất.